KEN-SEMINAR OM KLIMA- OG MILJØKRAV I BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

En stor del av kommunenes klimagassutslipp kommer fra kommunenes egne bygg- og anleggsprosjekter. – Hvordan kan kommunene ved å stille miljøkrav i anskaffelse av nye prosjekter (bygg, rehabilitering, vei og VA) redusere klimagassutslipp og miljøbelastning? Dette er spørsmål som ble diskutert på Folloseminaret om miljø- og klimakrav i bygg- og anleggsprosjekter. Seminaret ble avholdt på Ås kulturhus onsdag 10. november Kl 12.00-15.30.

Det var svært god deltakelse fra både fagfolk og politikere fra Follo-kommunene. Programmet for dagen var spekket men både inspirerende og erfaringsoverførende foredrag. For komplett program, se invitasjon her:

Presentasjoner:

Maldokument, veileder og vedlegg:

Gruppeoppgaver

Foto: Ivar Ola Opheim

Høringssvar fra Folloregionen IPR til Handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune 2022-2025

Høringssvar fra Folloregionen IPR til Handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune 2022-2025 er publisert og kan lastes ned her:

Vedlegg:

Eller les dem her: Høringsnotater på follo.no

Fra riksvei til fylkesvei

Tirsdag 8. juni avholdt Østlandssamarbeidet webinar om omklassifisering av riksveier. Formålet med webinaret var å fokusere på veiutbygging i Norge og bidra til å bedre forståelsen for utfordringene som oppstår ved omklassifisering av riksveier til fylkesveier. Rundt 120 personer fra hele landet logget inn for å følge innleggene og den politiske debatten.

Tekst hentet fra Østlandssamarbeidet, Foto: Statens vegvesen

Nedenfor finnes alle presentasjonene fra webinaret i PDF-format.

Folloregionen støtter Pride og LHBT+-prosjekt

Folloregionen støtter LHBT+-prosjektet i de seks Follo-kommunene og doktorgradsarbeidet til Jon Martin Larsen. Nordre Follo er årets Pride-kommune i Follo. Lørdag 29. mai startet en uke med spennende program med blant annet digital Drag-fortellerstund for barn, romantisk kanotur for to og ordførerdebatt om forholdene for LHBT+. Dette blir allerede lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Byer som Berlin og Barcelona har tatt kontakt. Hør ordførerdebatten nedenfor.

Skip to content