Høringssvar fra Folloregionen IPR til Handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune 2022-2025

Høringssvar fra Folloregionen IPR til Handlingsprogram for samferdsel i Viken fylkeskommune 2022-2025 er publisert og kan lastes ned her:

Vedlegg:

Eller les dem her: Høringsnotater på follo.no

Fra riksvei til fylkesvei

Tirsdag 8. juni avholdt Østlandssamarbeidet webinar om omklassifisering av riksveier. Formålet med webinaret var å fokusere på veiutbygging i Norge og bidra til å bedre forståelsen for utfordringene som oppstår ved omklassifisering av riksveier til fylkesveier. Rundt 120 personer fra hele landet logget inn for å følge innleggene og den politiske debatten.

Tekst hentet fra Østlandssamarbeidet, Foto: Statens vegvesen

Nedenfor finnes alle presentasjonene fra webinaret i PDF-format.

Folloregionen støtter Pride og LHBT+-prosjekt

Folloregionen støtter LHBT+-prosjektet i de seks Follo-kommunene og doktorgradsarbeidet til Jon Martin Larsen. Nordre Follo er årets Pride-kommune i Follo. Lørdag 29. mai startet en uke med spennende program med blant annet digital Drag-fortellerstund for barn, romantisk kanotur for to og ordførerdebatt om forholdene for LHBT+. Dette blir allerede lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Byer som Berlin og Barcelona har tatt kontakt. Hør ordførerdebatten nedenfor.

Startskudd for Viken – samfunnets nye regionale planer

Hvordan skal Vikens innbyggere leve gode liv, og gis like muligheter? Hvordan skal vi reise i fylket i årene som kommer? Hvordan legger vi best til rette for utdanning og verdiskaping? Det er spørsmål fylkesrådet håper hele Viken-samfunnet vil bidra med svar på.

Nå starter nemelig arbeidet med felles planprogram for Vikens tre nye regionale planer. Torsdag 4. mars vedtok fylkesrådet organisering og fremdrift for planarbeidet. Denne uka møtes et bredt sammensatt programstyre til oppstart.

Les hele saken på Viken fylkeskommune siden nettsider her: https://viken.no/aktuelt/startskudd-for-viken-samfunnets-nye-regionale-planer.92341.aspx

Less full versjon av Regional planstrategi for Viken 2020-2024: https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/veien-til-et-barekraftig-viken/

Skip to content