Samarbeidsplattformen

Samarbeidsplattformen

Nyttige lenker

 

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo

Akershus fylkeskommune, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås kommune og Follorådet har sammen utarbeidet en samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo. Samarbeidsplattformen er politisk behandlet i Akershus fylkeskommune og Follorådet. I etterkant har de øvrige kommunene i Follo behandlet og vedtatt samarbeidsplattformen i sine kommunestyrer. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har også sluttet seg til hovedtrekkene i plattformen sammen med de andre forskningsinstituttene på Campus Ås.

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo er en overordnet næringsstrategi. Den peker ut åtte sentrale satsingsområder. Nå skal det utarbeides et handlingsprogram med utvikling av mål og tiltak i samarbeid med ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet.

Oppfølgingen av samarbeidsplattformen vil skje gjennom en prosjektorganisasjon som forankres i det kommende Innovasjonssenter Campus Ås. Det er nedsatt en styringsgruppe med Tuva Moflag som leder.

Næringsrådene i hver enkelt kommune vil danne en samarbeidsgruppe for næringsutvikling og stå for den kommunale oppfølgingen.

Samarbeidsplattformen finner du her:

Hopp rett ned til innholdet