Oversikter og informasjon

Oversikter og informasjon

Kommunene i Follo samarbeider om flere interkommunale virksomheter.
Under finner du fullstendig oversikt over virksomhetene, samt informasjon om eieform og kontaktinformasjon til leder/styrer.

 

Interkommunale virksomheter i Follo er organisert etter ulike styreformer:

  • Interkommunale selskaper
  • “§-27-selskaper”
  • Aksjeselskap
  • Samarbeidsavtale

Strategi for kommunalt eierskap

For å få etablert en felles forståelse for kommunenes styring av de interkommunale virksomhetene, ble det i mars 2010 vedatt en strategi for kommunalt eierskap. Planen ble rullert i 2012.
Følg lenke for: “Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo 2012 -> 2016”

Budsjettforutsetninger og økonomiplan

Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg for utarbeidelse av økonomiplan 2013 – 2016 med årsbudsjett for 2013.

Følg lenke for retningslinjer for utarbeidesle av økonomiplanforslaget

Oversikt over statsrådslønn til beregning av godtgjørelse til styrearbeid

Hopp rett ned til innholdet