Om Folloregionen

Om folloregionen

Follorregionen er et samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Ås og Viken fylkeskommune. Vervene som leder og nestleder velges blant ordførerne i Follo-kommunene med ettårig funksjonstid. Samarbeidet er basert på konsensus mellom kommunene.

 

Folloregionen (den gang Follorådet) ble etablert med eget sekretariat i Oppegård rådhus fra 01.01.2001. Før det var det Akershus fylkeskommune som koordinerte regionrådets arbeid.

 

Folloregionens målsetting er:

  • mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder
  • kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon

 

Som ledd i arbeidet med å nå målsettingen har Folloregionen som oppgave å:

  • delta aktivt i det regionale samarbeidet i hovedstadsområdet på tvers av forvaltningsnivåer og –grenser
  • initiere regionale endringsprosesser
  • ta initiativ til å etablere selskaper og andre fellesorganer for å ivareta løpende samarbeidsoppgaver hvor dette anses hensiktsmessig

 

De største fokusområdene er:

  • Helse og omsorg
  • Areal og samferdsel
  • Klima og energi
  • Regionalt næringssamarbeid – Samarbeidsplattformen

Hopp rett ned til innholdet