Helse og omsorg

Helse og Omsorg

Nyttige lenker

Samhandlingsreformen

 

Follorådet har som mål at regionen skal samarbeide rundt noen felles oppgaver i helsetjenesten.

Helsegruppen har det faglige ansvaret for utviklingen av det helsefaglige kommuneoverbyggende arbeidet og samarbeidsprosjekter innad i Folloregionen. Helsegruppen består av kommunalsjefer og helseledere i de 7 Follo-kommunene. Helsegruppas ledelse går på omgang og følger Follorådet og Rådmannskollegiets ledelse.

En viktig felles oppgave innenfor helse- og omsorgsfeltet er å følge opp og ivareta forpliktelser i samhandlingsreformen og lovpålagte oppgaver når det gjelder samarbeid med regionalt helseforetak, Akershus universitetssykehus(Ahus).

Ahus og tilhørende kommuner har i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven, inngått samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Ahus og kommunene har inngått samtlige lovpålagte avtaler, deriblant en overordnet samarbeidsavtale. I avtalen har Ahus og kommunene i sykehusområde, vedtatt å utarbeide en overordnet samhandlingsplan, ferdigstilt i 2016. Med bakgrunn i samarbeidsavtalene administreres et omfattende samarbeid knyttet til avtaleverket.

Helseledelsen i Follo ønsker å være en likeverdig samhandlingspartner med Ahus og andre kommuner og rådgiver for samhandling, bistår helsegruppen i å styrke Follokommunenes partsinteresse i forhold til Ahus og de andre regionene.

Kontaktinformasjon:

Leder av helse- og omsorgsgruppa:

Marit Roxrud Leinhardt, Helse og sosialsjef i Ås kommune

Tlf: 64 96 22 01

E-post: Marit.Leinhardt@as.kommune.no

Samhandlingsrådgiver, helsegruppe:

Therese Nitter

Tlf: 66 81 89 41

E-post: Therese.nitter@oppegard.kommune.no

Hopp rett ned til innholdet