Styreopplæring

Styreopplæring

Som et ledd i styreopplæring arrangerer Follorådet kurs for styreledere, styremedlemmer og daglig ledere i de interkommunale selskapene og virksomhetene i Follo.

 

Oversikt over styreopplæring

Her kommer invitasjoner og presentasjoner fra styreopplæring

Hopp rett ned til innholdet