Klima og energi

Klima og Energi

Follorådet har som mål at Folloregionen skal bidra til en bærekraftig klimapolitikk. Klima- og energinettverket ble etablert i 2008 og har som mål å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål. Nettverket samarbeider på tvers av fagområder og utveksler erfaringer med gjennomføring av kommunenes vedtatte klima- og energiplaner knyttet til bl.a. stasjonær energi, miljøriktig energiforsyning, klimavennlige bygg, kjøretøyer, forbruk og avfall.

 

Nyheter og aktuelt:

  • KEN nyhetsbrev #2 (Mai 2023) kan leses her.
  • KEN nyhetsbrev #1 (April 2023) kan leses her.
  • Ny klimakoordinator for Folloregionen på plass fra 1 mars. Les mer her. 
  • Nordre Follo vedtok 17. februar en ny Temaplan for klima og energi 2021–2030
  • Ås kommune vedtok i september 2020 handlingsplan for klima og energi for 2020-2030 med tiltaksdel. Les mer på Ås kommunes hjemmesider her.

  • Ås kommune har fått sitt første klimabudsjett. Les mer om grunnlaget for kommunens klimabudsjett for 2021-202 her.

  • Det er vedtatt ny kommunestyremelding for klima og energi i Frogn. Kommunestyremelding om klima og energi ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2019.Lenke her.  Meldinga skal bidra til å nå overordnede målsettinger og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031.Frogn skal redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030. Dette er en ambisiøs målsetting, og klimameldinga har ni gjennomføringsstrategier for omstillingen til Frogn som lavutslippsamfunn. Som en del av arbeidet med Kommunestyremelding for klima og energi er det utarbeidet en tiltaksbank.Klima og energifeltet er i rask endring og det kommer nye ideer til løsninger basert på oppdatert forskning, teknologiutvikling og erfaringer. Tiltaksbanken skal være et levende dokument som oppdateres jevnlig slik at den til enhver tid er aktuell og tilpasset nye tilskuddsordninger. Tiltaksbanken skal være et grunnlag for prioritering av utvalgte tiltak i tiltaksplanen for klima og energi som følger det årlige Handlingsprogrammet med budsjett.

  • Klima- og energinettverket arrangerte seminar om “Miljø og klima i innkjøp – grønne offentlige anskaffelser” på Ås kulturhus den 03. juni 2019. Se Seminar ‘Miljø og klima i innkjøp’ 03.06.19

 

Lenker til klima- og energiplaner i Follokommunene

Kontaktinformasjon:

Ledelse av Klima- og energinettverket:

Person icon  Christina Blumentrath, arealplanlegger i Nordre Follo – Leder 2023

Email Open icon Epost: Christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no

Person icon  Simon Oxholm Roy, Klimakoordinator

Email Open icon Epost: Simonoxholm.roy@nordrefollo.kommune.no

Hopp rett ned til innholdet