Klima og energi

Klima og Energi

Follorådet har som mål at Folloregionen skal bidra til en bærekraftig klimapolitikk. Klima- og energinettverket ble etablert i 2008 og har som mål å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål. Nettverket samarbeider på tvers av fagområder og utveksler erfaringer med gjennomføring av kommunenes vedtatte klima- og energiplaner knyttet til bl.a. stasjonær energi, miljøriktig energiforsyning, klimavennlige bygg, kjøretøyer, forbruk og avfall.

Nyheter og aktuelt:

  • KEN nyhetsbrev #5 (Oktober 2023) kan leses her
  • KEN nyhetsbrev #4 (August 2023) kan leses her
  • KEN nyhetsbrev #3 (Juni 2023) kan leses her
  • KEN nyhetsbrev #2 (Mai 2023) kan leses her
  • KEN nyhetsbrev #1 (April 2023) kan leses her
  • Ny klimakoordinator for Folloregionen på plass fra 1 mars. Les mer her
  • Nordre Follo vedtok 17. februar en ny Temaplan for klima og energi 2021–2030

Lenker til klima- og energiplaner i Follokommunene

Vær oppdatert på klima- og energinyheter fra Folloregionen. Bli med i KEN-nettverkets nyhetsbrev ved å melde deg på her:

Kontaktinformasjon:

Ledelse av Klima- og energinettverket:

Person icon  Christina Blumentrath, arealplanlegger i Nordre Follo – Leder 2023

Email Open icon Epost: Christina.blumentrath@nordrefollo.kommune.no

Person icon  Simon Oxholm Roy, Klimakoordinator

Email Open icon Epost: Simonoxholm.roy@nordrefollo.kommune.no

Hopp rett ned til innholdet