Sekretariatet

Sekretariatet

Follorådets sekretariat ledes av en daglig leder i 100 % stilling. Fra 2016 er det ansatt samhandlingsrådgiver i 100 % stilling.

Daglig leder har plan- og budsjettansvar for Follorådet og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og administrative samarbeidsorganene, samt initierer og følger opp handlingsprogrammet og utarbeidelse av årsmelding. Daglig leder følger opp og etterspør saker som Rådmannskollegiet eller faggruppene har ansvaret for. Sekretariatsleder rapporterer til Follorådets leder, som har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

Detaljert kontaktinformasjon Follorådet

Hopp rett ned til innholdet