Home

Møter

Arbeidsutvalget

20. august 09:00 - 11:00

Kommunedirektørutvalget – KU

27. august 09:00 - 17:00

Folloregionen IPR

3. september 09:00 - 13:00

Nyheter

Tirsdag 8. juni avholdt Østlandssamarbeidet webinar om omklassifisering av riksveier. Formålet med webinaret var å fokusere på veiutbygging i Norge og bidra til å bedre forståelsen for utfordringene som oppstår ved omklassifiser...
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook innlegg fra Follorådet

2 måneder siden

Follorådet

Samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen) er vedtatt 11. juni 2021
Representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd har i dag vedtatt samarbeidsavtalen for Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen. Kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har tidligere i år vedtatt samme avtale. Dermed har alle de seks Follo-kommunene sluttet seg til samarbeidsavtalen om å videreføre det politiske regionale samarbeidet for å styrke og synliggjøre Follo som en bærekraftig og attraktiv region i Hovedstadsområdet med nærhet til Oslo.

Rådets formelle navn skal være Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen. Det betyr at regionrådets navn ikke lenger er Follorådet.

Skal bidra til å utvikle regionen
Folloregionen skal bidra til å utvikle regionen til beste for innbyggerne og for de samarbeidende kommunene i henhold til enhver tid gjeldende strategidokument. Folloregionen skal arbeide for utvikling av regionen gjennom forpliktende samarbeid og ivareta interessene til regionen overfor fylket, staten og andre organer på regionalt og nasjonalt nivå.

Videreføring av Follorådet
Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen) stiftes i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Folloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring av samarbeidet mellom kommunene i Follo (Follorådet). Follorådet opphører samtidig, men dette får ingen praktiske konsekvenser i og med at samarbeidet videreføres. Nordre Follo kommune vil som tidligere ivareta arbeidsgiveransvar for sekretariatet, samt ha arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvaret for Folloregionen IPR.

Det skal nå utarbeides et strategidokument som konkretiserer Folloregionens mål og oppgaver, og dette vil bli vedtatt av representantskapet høsten 2021.
... Se merSe mindre

2 måneder siden

Follorådet

Folloregionen støtter LHBT+-prosjektet i de seks Follo-kommunene og doktorgradsarbeidet til Jon Martin Larsen. Dette blir allerede lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. Byer som Berlin og Barcelona har tatt kontakt. Hør ordførerdebatten her. ... Se merSe mindre

Video image

Kommenter på Facebook

3 måneder siden

Follorådet

I går var jeg medlem i jury for å kåre beste elevbedrift blant ungdomsskoler i Viken, tema beste arbeidsmiljø. Mange veldig gode finalister som gjorde jobben vanskelig🤔 I morgen kl 1200 blir vinneren offentliggjort, se nettsiden til Viken fk.👍🤩 ... Se merSe mindre

I går var jeg medlem i jury for å kåre beste elevbedrift blant ungdomsskoler i Viken, tema beste arbeidsmiljø. Mange veldig gode finalister som gjorde jobben vanskelig🤔 I morgen kl 1200 blir vinneren offentliggjort, se nettsiden til Viken fk.👍🤩
Vis mer
Skip to content