En stor del av kommunenes klimagassutslipp kommer fra kommunenes egne bygg- og anleggsprosjekter. – Hvordan kan kommunene ved å stille miljøkrav i anskaffelse av nye prosjekter (bygg, rehabilitering, vei og VA) redusere klimagassutslipp og miljøbelastning? Dette er spørsmål som ble diskutert på Folloseminaret om miljø- og klimakrav i bygg- og anleggsprosjekter. Seminaret ble avholdt på Ås kulturhus onsdag 10. november Kl 12.00-15.30.

Det var svært god deltakelse fra både fagfolk og politikere fra Follo-kommunene. Programmet for dagen var spekket men både inspirerende og erfaringsoverførende foredrag. For komplett program, se invitasjon her:

Presentasjoner:

Maldokument, veileder og vedlegg:

Gruppeoppgaver

Foto: Ivar Ola Opheim

Hopp rett ned til innholdet