Uttalelse fra Folloregionen IPR: Kommuner uten kraftinntekter må kompenseres for økte strømkostnader

Folloregionen IPR (interkommunalt politisk råd), bestående av ordførerne i de seks follokommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vedtok i sitt møte 21. oktober en felles uttalelse om kompensasjon for økte strømkostnader. Uttalelsen ble formidlet til Regjeringen, Stortinget og media.

Ordførerne i Folloregionen. Fra venstre: Tom Anders Ludvigsen (Vestby), Ola Nordal (Ås), Cathrine Kjenner Forsland (Nesodden), Hanne Opdan (Nordre Follo), Hans Kristian Solberg (Enebakk) og Hans Kristian Raanaas (Frogn)

Folloregionen IPR sin hjemmeside er under revisjon

Hjemmesiden vår har lenge vært et litt forsømt kapittel. Men nå har jeg endelig kommet i gang med å lære meg hvordan dette skal gjøres. Så håper jeg at jeg ganske snart kan oppdatere gammel informasjon og sørge for å få lagt ut oppdatert møtekalender og annen relevant informasjon. Enn så lenge er det mulig å få tak i meg på e-post (ola.haave@nordrefollo.kommune.no) eller på telefon (970 26 871).

Ola Haave

Daglig leder/Folloregionen IPR

Viken fylkeskommune – konsekvenser ved fylkesdeling

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 17. desember la fylkesrådet frem en sak for fylkestinget med søknad til Stortinget om oppdeling av Viken.

Utredningen omhandler blant annet demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester, bærekraft og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Fylkesrådsleder har bedt Viken administrasjonen lage en videopresentasjon av den administrative rapporten om Vikens fremtid til bruk for alle som ønsker det. Presentasjonen er nå klar og kan sees under eller på Viken fylkeskommunes nettsider.

Presentasjonen er lang og berører mange tema, det er tagger i videoen slik at det går an å gå inn å se bare de tema dere er interessert i.

Nedenfor kan du laste ned rapporten i sin helhet.

Nå behandles saken videre av fylkestinget og er på offentlig høring frem til 1. februar. Fylkestinget gjør sitt vedtak 23. og 24. februar 2022.

PRESSEMELDING 17.12.21

Ny leder og nestleder i Folloregionen IPR

Fredag 17. desember var det siste møte før jul i Folloregionen interkommunalt politisk råd. Siste sak på dagsorden var valg av ny leder og ny nestleder, jf. sak 51/21. Nesodden har nå overtatt ledervervet i regionrådet for 2022, med Nordre Follo som nestleder.

Kontaktinformasjon:
Leder: Ordfører Cathrine Kjenner Forsland, Nesodden kommune
Mobil: 470 26 386
Epost: cathrine.kjenner.forsland@nesodden.kommune.no

Nestleder: Ordfører Hanne Opdan, Nordre Follo kommune
Mobil: 916 51 611
Epost: hanne.opdan@nordrefollo.kommune.no

Leder kommunedirektørutvalget:
Kommunedirektør Wenche Folberg, Nesodden kommune
Mobil: 959 85 438
Epost: wenche.folberg@nesodden.kommune.no

Endringer i sekretariatet fra 01.01.2022

Etter 13 år slutter Kari Marie Swensen som sekretariatsleder i Folloregionen IPR, og hun vil fra nyttår av få nye oppgaver i Nordre Follo kommune.

Dersom det er behov for å komme i kontakt med Folloregionen, kan
kommunedirektør Wenche Folberg kontaktes inntil videre.

Hopp rett ned til innholdet