Utlysning av tilskuddsordning for mindre tiltak langs kyststien i Follo 2024

Folloregionen IPR har etablert en tilskuddsordning for mindre tiltak langs kyststien i Follo i 2024. Tilskuddsordningen har til hensikt å bidra til økt engasjement og oppmerksomhet, bedre fysisk tilrettelegging og økt bruk av kyststien.

Lag, foreninger og andre grupperinger/organisasjoner hjemmehørende i Follo inviteres nå til å søke om tilskudd til tiltak som kan bidra til bedre fysisk tilrettelegging og økt engasjement og oppmerksomhet rundt kyststien.

Tilskuddsordningen skal muliggjøre mindre, fysiske tiltak langs kyststien som bedret fremkommelighet, bedret skilting/merking, tilrettelegging av rasteplasser, telt-/hengekøyeplasser, bade-/fiskeplasser osv. Videre kan det tildeles midler til bedring av toalettfasiliteter, severdigheter osv.

Tilskuddet er ment å dekke innkjøp av materiell eller leie av maskiner og utstyr. Det gis ikke tilskudd til innleie av arbeidskraft eller lønnskostnader.

Hvert tiltak kan gis tilskudd på inntil 15.000,- kroner og en og samme organisasjon kan maksimalt søke om tilskudd til tre tiltak. Det understrekes at søker selv må sørge for nødvendige tillatelser fra kommuner, grunneier eller andre. Innvilgelse av tilskudd innebærer altså ikke at det samtidig gis tillatelse til å gjennomføre et tiltak! Det er totalt avsatt 300.000,- kroner til ordningen.

Søknader om tilskudd må sendes innen 01.april 2024 til Folloregionen IPR v/daglig leder Ola Haave (ola.haave@folloregionen.no). Tiltak det søkes midler til må være gjennomført innen 15. august 2024.

Mer detaljer om ordningen kan leses i vedlagte vedtekter.

Som en liten inspirasjon oppfores du til å se vår lille promoteringsfilm av kyststien som du finner på youtube.

Kyststien i Follo – Invitasjon til workshop

Folloregionen IPR inviterer, i samarbeid med forskningsgruppen for naturbasert reiseliv ved NMBU og Visit Follo/Visit Greater Oslo, til workshop om utviklingen av kyststien gjennom Follo, 16. januar 2024 på BIT innovasjonssenter i Ås. Se vedlagte invitasjon for nærmere informasjon om opplegg og innhold.

Invitasjon er sendt direkte til en rekke aktører, men dersom andre også ønsker å delta er det absolutt åpning for det. Ta gjerne direkte kontakt (kontaktinfo finner du i vedlegget)

Regionkonferansen Follo- Mosseregionen 15. november 2023

For første gang arrangeres det en felles regionkonferanse for Follo- og Mosseigionen.

Tittelen på konferansen er:

DØMT TIL VEKST -Hvordan eier vi veksten sammen?

Gjennom en rekke spennende foredragsholdere og paneldebatter belyser vi muligheter og utfordringer med å være kommuner i sterk og hurtig vekst.

Dette er en konferanse som synliggjør viktigheten av tverrsektorelt samarbeid og er derfor relevant for både næringsliv, kultursektor, kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Les mer og meld deg på her

Åpning av Follobanen 12 desember 2022

Hans Majestet Kongen foretok den offisielle åpningen av Follobanen. Sammen med Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen tok han også den nå 11 minutter lange togturen mellom Oslo S og Ski stasjon. 

Det var naturlig nok bred mediedekning av denne viktige begivenheten for regionen. Noen av sakene kan du lese på Østlandets blad sin samleside.

Daglig leder skrev også et debattinnlegg om hvor viktig denne begivenheten er for hele regionen. Innlegget ble blant annet publisert i Ås avis.

1 2 3 5
Hopp rett ned til innholdet