Åpning av Follobanen 12 desember 2022

Hans Majestet Kongen foretok den offisielle åpningen av Follobanen. Sammen med Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen tok han også den nå 11 minutter lange togturen mellom Oslo S og Ski stasjon. 

Det var naturlig nok bred mediedekning av denne viktige begivenheten for regionen. Noen av sakene kan du lese på Østlandets blad sin samleside.

Daglig leder skrev også et debattinnlegg om hvor viktig denne begivenheten er for hele regionen. Innlegget ble blant annet publisert i Ås avis.

Uttalelse fra Folloregionen IPR: Kommuner uten kraftinntekter må kompenseres for økte strømkostnader

Folloregionen IPR (interkommunalt politisk råd), bestående av ordførerne i de seks follokommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vedtok i sitt møte 21. oktober en felles uttalelse om kompensasjon for økte strømkostnader. Uttalelsen ble formidlet til Regjeringen, Stortinget og media.

Ordførerne i Folloregionen. Fra venstre: Tom Anders Ludvigsen (Vestby), Ola Nordal (Ås), Cathrine Kjenner Forsland (Nesodden), Hanne Opdan (Nordre Follo), Hans Kristian Solberg (Enebakk) og Hans Kristian Raanaas (Frogn)

Folloregionen IPR sin hjemmeside er under revisjon

Hjemmesiden vår har lenge vært et litt forsømt kapittel. Men nå har jeg endelig kommet i gang med å lære meg hvordan dette skal gjøres. Så håper jeg at jeg ganske snart kan oppdatere gammel informasjon og sørge for å få lagt ut oppdatert møtekalender og annen relevant informasjon. Enn så lenge er det mulig å få tak i meg på e-post (ola.haave@nordrefollo.kommune.no) eller på telefon (970 26 871).

Ola Haave

Daglig leder/Folloregionen IPR

Hopp rett ned til innholdet