For første gang arrangeres det en felles regionkonferanse for Follo- og Mosseigionen.

Tittelen på konferansen er:

DØMT TIL VEKST -Hvordan eier vi veksten sammen?

Gjennom en rekke spennende foredragsholdere og paneldebatter belyser vi muligheter og utfordringer med å være kommuner i sterk og hurtig vekst.

Dette er en konferanse som synliggjør viktigheten av tverrsektorelt samarbeid og er derfor relevant for både næringsliv, kultursektor, kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Les mer og meld deg på her

Hopp rett ned til innholdet