Regionkonferansen Follo- Mosseregionen 15. november 2023

For første gang arrangeres det en felles regionkonferanse for Follo- og Mosseigionen.

Tittelen på konferansen er:

DØMT TIL VEKST -Hvordan eier vi veksten sammen?

Gjennom en rekke spennende foredragsholdere og paneldebatter belyser vi muligheter og utfordringer med å være kommuner i sterk og hurtig vekst.

Dette er en konferanse som synliggjør viktigheten av tverrsektorelt samarbeid og er derfor relevant for både næringsliv, kultursektor, kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Les mer og meld deg på her

Åpning av Follobanen 12 desember 2022

Hans Majestet Kongen foretok den offisielle åpningen av Follobanen. Sammen med Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen tok han også den nå 11 minutter lange togturen mellom Oslo S og Ski stasjon. 

Det var naturlig nok bred mediedekning av denne viktige begivenheten for regionen. Noen av sakene kan du lese på Østlandets blad sin samleside.

Daglig leder skrev også et debattinnlegg om hvor viktig denne begivenheten er for hele regionen. Innlegget ble blant annet publisert i Ås avis.

Uttalelse fra Folloregionen IPR: Kommuner uten kraftinntekter må kompenseres for økte strømkostnader

Folloregionen IPR (interkommunalt politisk råd), bestående av ordførerne i de seks follokommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vedtok i sitt møte 21. oktober en felles uttalelse om kompensasjon for økte strømkostnader. Uttalelsen ble formidlet til Regjeringen, Stortinget og media.

Ordførerne i Folloregionen. Fra venstre: Tom Anders Ludvigsen (Vestby), Ola Nordal (Ås), Cathrine Kjenner Forsland (Nesodden), Hanne Opdan (Nordre Follo), Hans Kristian Solberg (Enebakk) og Hans Kristian Raanaas (Frogn)
Hopp rett ned til innholdet