Folloregionen IPR har etablert en tilskuddsordning for mindre tiltak langs kyststien i Follo i 2024. Tilskuddsordningen har til hensikt å bidra til økt engasjement og oppmerksomhet, bedre fysisk tilrettelegging og økt bruk av kyststien.

Lag, foreninger og andre grupperinger/organisasjoner hjemmehørende i Follo inviteres nå til å søke om tilskudd til tiltak som kan bidra til bedre fysisk tilrettelegging og økt engasjement og oppmerksomhet rundt kyststien.

Tilskuddsordningen skal muliggjøre mindre, fysiske tiltak langs kyststien som bedret fremkommelighet, bedret skilting/merking, tilrettelegging av rasteplasser, telt-/hengekøyeplasser, bade-/fiskeplasser osv. Videre kan det tildeles midler til bedring av toalettfasiliteter, severdigheter osv.

Tilskuddet er ment å dekke innkjøp av materiell eller leie av maskiner og utstyr. Det gis ikke tilskudd til innleie av arbeidskraft eller lønnskostnader.

Hvert tiltak kan gis tilskudd på inntil 15.000,- kroner og en og samme organisasjon kan maksimalt søke om tilskudd til tre tiltak. Det understrekes at søker selv må sørge for nødvendige tillatelser fra kommuner, grunneier eller andre. Innvilgelse av tilskudd innebærer altså ikke at det samtidig gis tillatelse til å gjennomføre et tiltak! Det er totalt avsatt 300.000,- kroner til ordningen.

Søknader om tilskudd må sendes innen 01.april 2024 til Folloregionen IPR v/daglig leder Ola Haave (ola.haave@folloregionen.no). Tiltak det søkes midler til må være gjennomført innen 15. august 2024.

Mer detaljer om ordningen kan leses i vedlagte vedtekter.

Som en liten inspirasjon oppfores du til å se vår lille promoteringsfilm av kyststien som du finner på youtube.

Hopp rett ned til innholdet