13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 17. desember la fylkesrådet frem en sak for fylkestinget med søknad til Stortinget om oppdeling av Viken.

Utredningen omhandler blant annet demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester, bærekraft og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Fylkesrådsleder har bedt Viken administrasjonen lage en videopresentasjon av den administrative rapporten om Vikens fremtid til bruk for alle som ønsker det. Presentasjonen er nå klar og kan sees under eller på Viken fylkeskommunes nettsider.

Presentasjonen er lang og berører mange tema, det er tagger i videoen slik at det går an å gå inn å se bare de tema dere er interessert i.

Nedenfor kan du laste ned rapporten i sin helhet.

Nå behandles saken videre av fylkestinget og er på offentlig høring frem til 1. februar. Fylkestinget gjør sitt vedtak 23. og 24. februar 2022.

Hopp rett ned til innholdet