Viken fylkeskommune – konsekvenser ved fylkesdeling

13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. 17. desember la fylkesrådet frem en sak for fylkestinget med søknad til Stortinget om oppdeling av Viken.

Utredningen omhandler blant annet demokrati, økonomi, tjenester, samfunnsutvikling, digitale tjenester, bærekraft og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Fylkesrådsleder har bedt Viken administrasjonen lage en videopresentasjon av den administrative rapporten om Vikens fremtid til bruk for alle som ønsker det. Presentasjonen er nå klar og kan sees under eller på Viken fylkeskommunes nettsider.

Presentasjonen er lang og berører mange tema, det er tagger i videoen slik at det går an å gå inn å se bare de tema dere er interessert i.

Nedenfor kan du laste ned rapporten i sin helhet.

Nå behandles saken videre av fylkestinget og er på offentlig høring frem til 1. februar. Fylkestinget gjør sitt vedtak 23. og 24. februar 2022.

KEN-SEMINAR OM KLIMA- OG MILJØKRAV I BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

En stor del av kommunenes klimagassutslipp kommer fra kommunenes egne bygg- og anleggsprosjekter. – Hvordan kan kommunene ved å stille miljøkrav i anskaffelse av nye prosjekter (bygg, rehabilitering, vei og VA) redusere klimagassutslipp og miljøbelastning? Dette er spørsmål som ble diskutert på Folloseminaret om miljø- og klimakrav i bygg- og anleggsprosjekter. Seminaret ble avholdt på Ås kulturhus onsdag 10. november Kl 12.00-15.30.

Det var svært god deltakelse fra både fagfolk og politikere fra Follo-kommunene. Programmet for dagen var spekket men både inspirerende og erfaringsoverførende foredrag. For komplett program, se invitasjon her:

Presentasjoner:

Maldokument, veileder og vedlegg:

Gruppeoppgaver

Foto: Ivar Ola Opheim

Hopp rett ned til innholdet