Laster Møter

« Alle Møter

  • Dette møte har allerede funnet sted.

Folloregionen IPR (OBS: Fysisk møte)

10. september 2021 09:00 - 13:00

Saksdokumenter samlet i en fil:

Saksdokumenter Folloregionen 10 09 2021

Saksdokumenter hver for seg:

1 Sak 25-21 – innkalling og dagsorden Folloregionen 10 09

2 Sak 26-21 – Referat (utkast) fra Follorådsmøte 21 05 2021

3 Sak 27-21 – punkt 1 utkast til Strategisk plattformV3

4 Sak 27-21 – pkt 2 brev til Viken fk 16 08 2021 ~ 20_39398-4

5 Sak 27-21 – pkt 2 – vedlegg Jan F Bernt – Juridisk vurdering av IPR

6 Sak 28-21 – Saksfremlegg – Forslag til Folloregionens handlingsprogram for 2022

7 Sak 28-21 – Vedlegg – utkast Folloregionens HP for 2022

8 Sak 29-21 – Saksfremlegg – Forslag til Follorådets budsjett for 2022

9 Sak 29-21 – vedlegg – forslag til Folloregionens budsjett 2022

10 Sak 30-21 – høringssak – Saksfremlegg – HP for samferdsel i Viken fk

11 Sak 30-21 – Høringssak HP samferdsel – vedlegg utkast til høringssvar fra Folloregionen

12 Sak 30-21 – vedlegg 1 Høringsbrev fra Viken 30 06 2021

13 Sak 30-21 – vedlegg 2 HP for samferdsel 2022-2025

14 Sak 30-21 – vedlegg 3 felles skjema fra Follorådet – innspill mobilitetsutfordringer

15 Sak 30-21 – vedlegg 4 Saksfremlegg fra fylkesrådet – utredning av fremtidens kollektivtilbud

16 Sak 31-21 – Saksfremlegg – høringssak Regionalt planprogram for Viken fk

17 Sak 31-21 – høringssak – vedlegg utkast høringssvar Folloregionen

18 Sak 31-12 – Høringssak – Planprogram Viken fylkeskommune – utkast pr 24 juni 2021

19 Sak 32-21 – Klima Viken – Saksfremlegg – medlemskap i Klima Viken

20 Sak 32-21 – Klima Viken – Vedlegg 1 Invitasjon til felles klimasatsning i Viken

21 Sak 32-21 – Klima Viken – vedlegg – Kopi av Vedlegg 2 Forslag til inndeling av geografiske klimanettverk

22 Sak 32-21 – Klima Viken – Vedlegg 3 Forslag til geografiske klimanettverk Klima Viken (ppt)

23 Sak 32-21 – vedlegg 4 – Kopi av Vedlegg 3 Fakturaunderlag Klima Viken 2021

24 Sak 34-21 – Brev 07 06 2021 – Søknad Viken fk ~ 21_09071-1

25 Sak 34-21 – Brev fra Viken -Søknad om tilskudd til planarbeid og areal og samferdsel i Follo

Presentasjon – Nytt fra Viken:

Presentasjon – Siv Henriette Jacobsen – Nytt fra Viken 10 09 2021

Besøksadresse:  Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak

Detaljer

Dato:
10. september 2021
Tid
09:00 - 13:00
Kategori for Møte:

Sted

Frogn Rådhus
Hopp rett ned til innholdet