Foto av Nordre Follo rådhus fra 2014 i Ski. Foto: Dagfinn W. Jakobsen Kilde: Ski bibliotek


Fredag 15. februar flyttet Follorådets sekretariat inn i nye kontorer i Ski sentrum.

Ny besøksadresse er:

Nordre Follo rådhus, 3. etasje. Idrettsveien 8, 1400 Ski.

Kontaktinformasjonen (som tidligere):

Telefon 02178 Sentralbord (0830-1500)

Postadressen er: Postboks 3010, 1402 Ski


For spørsmål, kontakt Sekretariatsleder Kari Marie Swensen.

Mail: sekretariatet@folloradet.no

Telefon: 47 82 14 77

Hopp rett ned til innholdet