Laster Møter

« Alle Møter

  • Dette møte har allerede funnet sted.

Folloråd

5. juni 2020 09:00 - 13:00

INNKALLING FOLLORÅDET FREDAG 5. JUNI
Sak 19-20 – Innkalling Folloråd 05 06
Sak 20-20 – Referat (utkast) fra Follorådsmøte 03 04
Sak 21-20 pkt 2 – Status – Budsjettforslag PhD LHBT FOLLO
Sak 22-20 – Saksfremlegg – Høringsinnspill fra Follorådet – innspill NTP 2022-2032
Sak 22-20 – Vedlegg 1 – Saksutskrift fra politisk behandling- Innspill til prioriteringer i NTP februar 2020
Sak 22-20 – Vedlegg 2 – saksutskrift NTP – Vestby kommune
Sak 22-20 – Vedlegg 3 – Særutskrift Enebakk kommune – Innspill til prioriteringer i NTP 2022-2031
Sak 22-20 – Vedlegg 4 – Osloregionens-innspill-til-NTP-2022-2033-sendt-Samferdselsdepartementet 14 05 2020
Sak 23-20 – utkast Follorådets årsmelding 2019
Sak 24-20 – Saksfremlegg – Follorådets regnskap for 2019 W
Sak 24-20 – vedlegg 1 – Follorådets regnskap 2019 – regnskapsoversikt
Sak 24-20 – Vedlegg 2 – Fotnote 7 i Oppegård kommunes regnskap 2019
Sak 24-20 – vedlegg 3 – Revisjonsuttalelse vedrørende regnskap 2019 for ansvar 9110-Follorådet
Sak 25-20 – Saksfremlegg – Inkubator Ås AS – driftsstøtte for 2020
Sak 25-20 – Vedlegg – Virksomhetsrapport 2019 for Inkubator Ås
Sak 26-20 – vedlegg 1 – Viken kontrollutvalgssekretariat – oppnevning av medlem – Saksutskrift – Valgkomité0
Sak 26-20 – vedlegg 2 – Viken kontrollutvalgssekretariat – Instruks for valgkomiteen med fotnoter vedtatt av repskap 24.04.20192
Sak 27-20 – forslag til Follorådets møteplan H-2020
Sak 29-20 – Vedlegg 1 – Høringsinnspill fra Follorådet 23 04 2020 – Dokument 8_66 S (2019-2020) – egne bygg og eiendommer NMBU
Sak 29-20 – Vedlegg 2 – Osloregionen – Utkast til referat fra styremøte 29. april 2020
Sak 29-20 – Vedlegg 3 – Osloregionens brev til Stortingets Utdannings- og forskningsk
Sak 29-20 – Vedlegg 4 – Osloregionens brev 30 04 til Kommunaldepartementet om konsekve for korona
Sak 29-20 – Vedlegg 5 – Osloregionens høringssvar Klimakur 2030_30.04.2020
Sak 29-20 – Vedlegg 6 – Brev 31 03 2020 fra Viken fk – Avslag på søknad om tilskudd over Regionalt Innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2020
Sak 29-20 – Vedlegg 7 – Høringssvar fra Follorådet 06 04 2020 – Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo
Sak 29-20 – Vedlegg 8 – Brev 27 05 fra Viken fk om Medlemskontingent til Follorådet
1600044-9 – Saksutskrift – Valgkomité

Detaljer

Dato:
5. juni 2020
Tid
09:00 - 13:00
Kategori for Møte:

Sted

Enebakk rådhus
Hopp rett ned til innholdet