Follo brannvesen IKS

Follo brannvesen IKS

Phone icon  64 85 10 00

Internet icon  www.follobrannvesen.no

Address icon Teglveien 18B, 1400 SKI   

Country icon  Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås

Agreement icon  Selskapsavtale: Følg lenke

 

Ledelse

Konst. Daglig leder : Geir Christer Johansen Mjøsund

Styreleder: Hans-Petter Christensen

 

Leder rep.skap: Hanne Opdan (Nordre Follo)

 

Virksomheten

Follo Brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Follo brannvesen er dimensjonert i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Ansvarsområdet dekker et område på ca. 685 km2 og ca. 130 000 innbyggere/brukere.

 

Selskapets formål

Brann og eksplosjonsvernloven regulerer brannvesenets oppgaver og ansvarsområder. Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

I tillegg til Brann- og eksplosjonsvernloven er brannvesenet underlagt lover og regler som gjelder for offentlig sektor som forvaltningsloven, offentlighetsloven, lov om offentlig anskaffelse og en rekke andre særlover med forskrifter, samt statlige vedtak, meldinger mm.

 

Opplysninger i Brønnøysund

Se opplysninger i Brønnøysund her.

Hopp rett ned til innholdet