Strategisk næringsplan 2008 -2011

Strategisk næringsplan 2008 -2011

 

Næringsutvikling i Follo – fire års vekstplan

(2008 – 2011)

Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for kreativt og nyskapende næringsliv, ny forskning og yrende kulturliv. Som arbeidsverktøy har regionen en samlet strategisk næringsplan – SNP – som skal gi vekst i antall foretak og arbeidsplasser, men ikke for enhver pris. Veksten skal skje på bakgrunn av miljøbevisst innovasjon og spesialisert kompetanse. Næringsplanens oppgave er å identifisere og utvikle møteplasser og næringsmiljøer som kan gi konkrete innovasjonsgevinster på kort og lengre sikt, spesielt innen forskning, teknologi, miljø, opplevelse og kultur.

Presentasjoner, august 2011
SNP – Status og utfordringer: Presentasjon i Rådmannskollegiet 19.08.11
Vestby bedriftsforum: Presentasjon i SNP
Samarbeid mellom UMB / Campus Ås, næringslivet og kommunene i Follo: Presentasjon i SNP 30.08.11

 

Prosjektets kontaktinformasjon
Follorådets sekretariat, Telefon: 66 81 90 90
E-post: sekretariatet@folloradet.no ,
Postadresse: Pb 510, 1411 Kolbotn

Hopp rett ned til innholdet