Styringsgruppe og -dokumenter

Styringsgruppe og -dokumenter

Programstyre – styret for SNP

har følgende mandat:

  • Sikre igangkjøring og gjennomføring av tiltakene i handlingsprogrammet, i samarbeid med relevante aktører
  • Overvåke resultatoppnåelse, i samarbeid med prosjektleder
  • Formidle resultater til aktører i Follo, både innen privat og offentlig sektor.
  • Rapportere til oppdragsgiver

 

Programstyrets ammensetning:

Ordfører i Nesodden, Christian H. Holm leder programstyret.

Christian Hintze Holm , Nesodden kommune, Pb 123, 1451 Nesoddtangen 
Tlf: 91835815 / 66964300,   

E-post: ordfoerer@nesodden.kommune.no

Knut Haugestad, Vestby kommune, Pb 144, 1541 Vestby.
Tlf: 98203522 / 64980100,   

E-post: knut.haugestad@vestby.kommune.no

Marie-Louise Strømberg, Tusenfryd AS, 1407 Vinterbro, Tlf: 90613319 / 64976409,

E-post: marie@tusenfryd.no

Colin Murphy, UMB,

E-post: colin.murphy@umb.no

Ludolf Bjelland, Vestbyveien 72, 1440 Drøbak, Tlf:  99699409 / 64908029,

E-post: ludolf-b@online.no

Tor Berntsen, Malthe Winje Eiendom AS, Pb 530, 1411 Kolbotn, Tlf: 66996100,

E-post: tor.berntsen@mwp.no

Gunvor Eldegaard, Stortinget, 0026 Oslo,

E-post: gunvor.eldegaard@stortinget.no

Espen Trosterud. Akershus fylkeskommune, Pb 1200 Sentrum,  0107 Oslo,

E-post: esben.trostrud@akershus-fk.no

Prosjektets styringsdokumenter

Hopp rett ned til innholdet