Hvordan skal Vikens innbyggere leve gode liv, og gis like muligheter? Hvordan skal vi reise i fylket i årene som kommer? Hvordan legger vi best til rette for utdanning og verdiskaping? Det er spørsmål fylkesrådet håper hele Viken-samfunnet vil bidra med svar på.

Nå starter nemelig arbeidet med felles planprogram for Vikens tre nye regionale planer. Torsdag 4. mars vedtok fylkesrådet organisering og fremdrift for planarbeidet. Denne uka møtes et bredt sammensatt programstyre til oppstart.

Les hele saken på Viken fylkeskommune siden nettsider her: https://viken.no/aktuelt/startskudd-for-viken-samfunnets-nye-regionale-planer.92341.aspx

Less full versjon av Regional planstrategi for Viken 2020-2024: https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/veien-til-et-barekraftig-viken/

Hopp rett ned til innholdet