Søndre Follo renseanlegg IKS

Søndre Follo Renseanlegg IKS

Phone icon 64 98 43 60

Internet icon  www.sfrens.no

Email Open icon post@sfrens.no

Address icon Postadresse: Haugerveien 175, 1540 Vestby

Country icon  Deltakerkommuner: Vestby og Ås (Frogn og Nesodden samarbeidsavtale)

Agreement icon  Selskapsavtale: Følg lenke

 

Ledere

Daglig leder: Geir Simensen, geir@sfrens.no
Styreleder: Eddy Erling Kobbel, e.kobbel@online.no

Leder rep.skap: Ola Nordal,  ola.nordal@as.kommune.no

 

Selskapets formål

Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg.

 

Opplysninger i Brønnøysund

Se opplysninger i Brønnøysund her.

Hopp rett ned til innholdet