Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo

Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo

Follo har ambisjoner om å bli en region kjent for et innovativt og konkurransedyktig næringsliv basert på utstrakt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, næringsliv og regionale myndigheter.

Follorådet har vedtatt en ny samarbeidsplattform for næringssamarbeidet i Follo, der Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Campus Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune er utpekt som sentrale samarbeidsaktører. Samarbeidsplattformen avklarer rammen for samarbeidet mellom aktørene.

Tiltaksplan/handlingsplan er under utarbeidelse

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo kan du lese her

Hopp rett ned til innholdet