Overordnet samhandlingsplan mellom Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner

Overordnet samhandlingsplan mellom Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner

Akershus universitetssykehus (Ahus) og tilhørende kommuner har lange samhandlingstradisjoner, men med samhandlingsreformens innføring i 2012 fikk sykehus og kommuner nye føringer for samhandlingen seg i mellom. I reformen står det blant annet at «det skal lønne seg for sykehus og kommuner og spille på lag.»

Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i lokalmedisinske sentra kan bidra til det. Ahus og kommunene har inngått samtlige lovpålagte avtaler, deriblant en overordnet samarbeidsavtale. Overordnet avtale ivaretas av et administrativt samarbeidsutvalg (ASU) bestående av representanter fra sykehusets øverste ledelse og 2 rådmenn fra hver av regionene i sykehusets nedslagsfelt.

I tråd med avtalen har ASU vedtatt å utarbeide en overordnet samhandlingsplan for Ahus og kommunene i Ahus sykehusområde, og planen ble vedtatt i ASU 15.09.16.  

Akershus universitetssykehus (Ahus) og tilhørende kommuner har lange samhandlingstradisjoner, men med samhandlingsreformens innføring i 2012 fikk sykehus og kommuner nye føringer for samhandlingen seg i mellom. I reformen står det blant annet at «det skal lønne seg for sykehus og kommuner og spille på lag.»

Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i lokalmedisinske sentra kan bidra til det. Ahus og kommunene har inngått samtlige lovpålagte avtaler, deriblant en overordnet samarbeidsavtale. Overordnet avtale ivaretas av et administrativt samarbeidsutvalg (ASU) bestående av representanter fra sykehusets øverste ledelse og 2 rådmenn fra hver av regionene i sykehusets nedslagsfelt.

I tråd med avtalen har ASU vedtatt å utarbeide en overordnet samhandlingsplan for Ahus og kommunene i Ahus sykehusområde, og planen ble vedtatt i ASU 15.09.16.

Therese Nitter : Overordnet samhandlingsplan mellom Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner

Hopp rett ned til innholdet