Næringsutvikling

Næringsutvikling

Nyttige lenker

Næringsutvikling

De siste årene har interessen for innovasjon i næringslivet vært økende. Årsaken er allmenn enighet om at innovasjon representerer den viktigste drivkraften for utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv.

Det er i dag stor oppmerksomhet og forskning på hvordan innovasjosaktivitet foregår og hvordan innovasjoner oppstår. Særlig har regionale innovasjonssystemer fått betydelig oppmerksomhet, både som et redskap for å analysere hvordan innovasjoner foregår i bedrifter og næringsmiljøer, og som et verktøy for utforming av næringspolitiske virkemidler.

Forskningen viser at virksomheter i ulike regioner av landet har ulike muligheter og forutsetninger for å kunne innovere. Årsaken er at innovative foretak gjerne er lokalisert i et dynamisk industrimiljø som kontinuerlig motiverer og stimulerer bedriftene til å foreta forbedringer.

Ett svar på utfordringene om å få til økt økonomisk vekst og næringsutvikling er derfor å øke innovasjonsevnen, og dermed konkurransekraften i eksisterende regionale næringsmiljøer.

Hva gjør Follorådet?

Follorådet arbeider for å:

  • Skape en helhetlig og samordnet næringspolitikk i Follo
  • bidra til å bygge opp et regionalt innovasjonssystem i regionen
  • Legge til rette for at bedrifter i Follo kan utvikle nettverksfordeler
  • redusere barrierer for nyskapnings- og innovasjonsaktiviteten i regionen

 Aktuelle lenker

Hopp rett ned til innholdet