Laster Møter

Tidligere Møter › Folloråd

Møter Search and Views Navigation

Møte Views Navigation

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content

februar 2020

Folloråd

7. februar 2020 09:00 - 13:00

7. februar 2020 09:00 - 13:00 1 - Sak 01-20 - Innkalling Folloråd 07 02 2 - Sak 02-20 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 14 11 3 - Sak 03-20-pkt 1 - Brev Viken 16 01 2020 - Regional planstrategi - i samarbeid med vikensamfunnet 4 - Sak 03-20-pkt 2 - notat Mosseregionen - Nye kommuneregioner i Viken - En ny regioninndeling 5 - Sak 03-20-pkt 2 - vedlegg 1 - presentasjon - Regional planstrategi kommunemøter desember 2019 Hilde Reine…

Les mer »

april 2020

Folloråd

3. april 2020 09:00 - 13:00

3. april 2020 09:00 - 13:00 Høringssvar fra Follorådet - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 267358_2_0 Høringsinnspill fra Follorådet 23 04 2020 - Dokument 8_66 S (2019-2020) - egne bygg og eiendommer NMBU

Les mer »

juni 2020

Folloråd

5. juni 2020 09:00 - 13:00
Enebakk rådhus

INNKALLING FOLLORÅDET FREDAG 5. JUNI Sak 19-20 - Innkalling Folloråd 05 06 Sak 20-20 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 03 04 Sak 21-20 pkt 2 - Status - Budsjettforslag PhD LHBT FOLLO Sak 22-20 - Saksfremlegg - Høringsinnspill fra Follorådet - innspill NTP 2022-2032 Sak 22-20 - Vedlegg 1 - Saksutskrift fra politisk behandling- Innspill til prioriteringer i NTP februar 2020 Sak 22-20 - Vedlegg 2 - saksutskrift NTP - Vestby kommune Sak 22-20 - Vedlegg 3 - Særutskrift Enebakk…

Les mer »

oktober 2020

Folloråd

30. oktober 2020 09:00 - 13:00
Enebakk rådhus

Saksdokumenter: Saksdokumentene samlet i et dokument  

Les mer »

november 2020

Folloråd

26. november 2020 09:00 - 11:00
Microsoft Teams

Saksdokumenter: Sak 52-20 - Innkalling og dagsorden Follorådet 26 11 Sak 53-20 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 30 10 Sak 54-20 pkt 2 - Møteinnkalling Regionrådet for Mosseregionen 17.11.20 Sak 54-20 pkt 2 - vedlegg 1 Saksfremlegg - Omdanning av Regionrådet for Mosseregionen til Mosseregionen Interkommunalt politisk råd Sak 54-20 pkt 2 - Vedlegg 2 - Forslag til Samarbeidsavtale for Mosseregionen interkommunalt politisk råd - datert 10.11.2020 Sak 54-20 pkt 2 - vedlegg 3 Møteprotokoll - Regionrådet for Mosseregionen 17.11.20…

Les mer »

februar 2021

Folloråd OBS! Ny tid!

5. februar 2021 08:30 - 10:30
Microsoft Teams

Follorådsmøte 5. februar, NY TID! kl. 08:30 - 10:30 kl. 09:00 - 11:30. Pga. smittesituasjonen blir møtet på Teams, og den planlagte workshopen på Son Spa fredag og lørdag utsettes inntil videre. Innkalling inkludert alle saksvedlegg: INNKALLING TIL MØTE I FOLLORÅDET FREDAG 5. FEBRUAR Saksvedlegg hver for seg: Sak 01-21 - Innkalling og dagsorden Follorådet 05 02 Sak 02-21 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 18 12 Sak 03-21 pkt 1 Vedlegg 1 saksfremlegg i Osloregionen 13 11 2020 Slattrapport-Osloregionens-gods-og-logistikkprosjekt Sak 04-21…

Les mer »

august 2021

Folloregionen IPR – strategiprosess workshop

19. august 2021 - 20. august 2021
Oscarsborg, Husvikveien
Oscarsborg, 1443 Norge

Komplett program som PDF ligger vedlagt her: Program Workshop Oscarsborg 19-20 08 2021

Les mer »
+ Eksporter arrangementer
Skip to content