Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Folloråd

7. februar 2020 09:00 - 13:00 1 - Sak 01-20 - Innkalling Folloråd 07 02 2 - Sak 02-20 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 14 11 3 - Sak 03-20-pkt 1 - Brev Viken 16 01 2020 - Regional planstrategi - i samarbeid med vikensamfunnet 4 - Sak 03-20-pkt 2 - notat Mosseregionen - Nye … Continue reading Folloråd

Folloråd

3. april 2020 09:00 - 13:00 Høringssvar fra Follorådet - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 267358_2_0 Høringsinnspill fra Follorådet 23 04 2020 - Dokument 8_66 S (2019-2020) - egne bygg og eiendommer NMBU

Folloråd

Enebakk rådhus

INNKALLING FOLLORÅDET FREDAG 5. JUNI Sak 19-20 - Innkalling Folloråd 05 06 Sak 20-20 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 03 04 Sak 21-20 pkt 2 - Status - Budsjettforslag PhD LHBT FOLLO Sak 22-20 - Saksfremlegg - Høringsinnspill fra Follorådet - innspill NTP 2022-2032 Sak 22-20 - Vedlegg 1 - Saksutskrift fra politisk behandling- Innspill … Continue reading Folloråd

Folloråd

Enebakk rådhus

Saksdokumenter: Saksdokumentene samlet i et dokument  

Folloråd

Microsoft Teams

Saksdokumenter: Sak 52-20 - Innkalling og dagsorden Follorådet 26 11 Sak 53-20 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 30 10 Sak 54-20 pkt 2 - Møteinnkalling Regionrådet for Mosseregionen 17.11.20 Sak 54-20 pkt 2 - vedlegg 1 Saksfremlegg - Omdanning av Regionrådet for Mosseregionen til Mosseregionen Interkommunalt politisk råd Sak 54-20 pkt 2 - Vedlegg 2 … Continue reading Folloråd

Folloråd OBS! Ny tid!

Microsoft Teams

Follorådsmøte 5. februar, NY TID! kl. 08:30 - 10:30 kl. 09:00 - 11:30. Pga. smittesituasjonen blir møtet på Teams, og den planlagte workshopen på Son Spa fredag og lørdag utsettes inntil videre. Innkalling inkludert alle saksvedlegg: INNKALLING TIL MØTE I FOLLORÅDET FREDAG 5. FEBRUAR Saksvedlegg hver for seg: Sak 01-21 - Innkalling og dagsorden Follorådet 05 … Continue reading Folloråd OBS! Ny tid!

Hopp rett ned til innholdet