Kompetansehjulet i Follo

Kompetansehjulet i Follo

Phone icon  64 92 31 14

Email Open icon  aud.ellinggard@enebakk.kommune.no

Address icon  Postadresse: Enebakk sykehjem, Kopåsvn. 5, 1914 Ytre Enebakk

Country icon  Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Agreement icon  Samarbeidsavtale: ikke tilgjengelig

 

Ledere

Koordinator: Aud Marie Ellinggard, aud.ellinggard@enebakk.kommune.no

 

Selskapets formål

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene.

KHiF har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse; dette skjer gjennom organiseringer og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring, og som aktiviserer taus kunnskap.
KHiF samarbeider for å skape svært rimelige tilbud av høy kvalitet og opprettholde dem. Gjennom samarbeidet oppnås en effektiv økonomi- og ressursutnytting, og det skapes tilbud som den enkelte kommune ikke klarer å skape på egenhånd. Målgrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene er hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, samt personell uten helsefaglig utdanning.

Hopp rett ned til innholdet