Kemneren i Follo

Kemneren i Follo

Phone icon 66 81 90 06

Internet icon http://www.oppegard.kommune.no/skatter-og-avgifter

Email Open icon kemneren@kemnerenifollo.no

Address icon  Postadresse: Pb. 510, 1411 Kolbotn

Country icon  Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Agreement icon  Selskapsavtale: Følg lenke

 

Ledere

Daglig leder: Erlend Svarstad

Styreleder: Harald Vaadal

Styre nestleder: Emil Schmidt

Leder rep.skap: Tom Anders Ludvigsen, Vestby

Nestleder rep.skap: Hans Kristian Raanaas, Frogn

 

Selskapets formål

Kemneren i Follo skal, som skatteoppkrever for de deltagende kommuner, sørge for gjennomføring av de oppgaver som er pålagt i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven), folketrygdloven § 24-4, instruks for skatteoppkrevere og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i loven.

Hopp rett ned til innholdet