Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

Phone icon  64 96 20 58

Internet icon  www.follofiks.no

Email Open icon   FIKS@as.kommune.no

Address icon  Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Country icon  Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Agreement icon  Selskapsavtale: Følg lenke

 

Ledere

Daglig leder: Jan T. Løkken,  FIKS@as.kommune.no

Styreleder: Odd Harald Røst,  od-roest@online.no

Leder rep.skap: ( – det er ikke representantskap)

 

Selskapets formål

FIKS skal yte sekretærbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i Kommuneloven. (Kap. 3 i vedtektene for FIKS).

Hopp rett ned til innholdet