Follo barnevernvakt

Follo barnevernvakt

Phone icon  Tlf: 64 87 18 18 , Vakttelefon: 91 71 96 15 , Leder 95 95 17 90

Email Open icon  Follobarnevernvakt@ski.kommune.no

Address icon  Postadresse: Follo politikammer, P.b. 3390, 1402 Ski

Country icon  Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Agreement icon  Selskapsavtale: Følg lenke

 

Ledere

Daglig leder: Eva Brænna

Styreleder: Berit Jacobsen

Leder repr.skap: Hans Kristian Raanaas, Frogn

Nestleder rep.skap: Hanne Opdan, Nordre Follo

Leder valgkomité: Hans Kristian Raanaas

Nestleder valgkomité: Hanne Opdan

 

Selskapets formål

Selskapets formål er å ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det.

Hopp rett ned til innholdet