Fagrådet for vann og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

Fagrådet for vann og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

Phone icon  23 43 70 44

Internet icon  www.indre-oslofjord.no

Email Open icon  fagradet@vav.oslo.kommune.no

Address icon  Postadresse: Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Country icon  Deltakerkommuner: Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Agreement icon  Samarbeidsavtale: ikke tilgjengelig

 

Ledere

Daglig leder: Mette Sunde, mette.sunde@vav.oslo.kommune.no
Styreleder: Sigurd Grande, sigurd.grande@vav.oslo.kommune.no

 

Selskapets formål

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det faglig samarbeid mellom medlemskommunene, med hovedvekt på å:
▪ koordinere overvåkning av miljøforholdene i fjorden
▪ rapportere og redusere forurensningstilførslen til fjorden
▪ bygge nettverk for å kordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene

Hopp rett ned til innholdet