Kyststien i Follo – Invitasjon til workshop

Folloregionen IPR inviterer, i samarbeid med forskningsgruppen for naturbasert reiseliv ved NMBU og Visit Follo/Visit Greater Oslo, til workshop om utviklingen av kyststien gjennom Follo, 16. januar 2024 på BIT innovasjonssenter i Ås. Se vedlagte invitasjon for nærmere informasjon om opplegg og innhold.

Invitasjon er sendt direkte til en rekke aktører, men dersom andre også ønsker å delta er det absolutt åpning for det. Ta gjerne direkte kontakt (kontaktinfo finner du i vedlegget)

Åpning av Follobanen 12 desember 2022

Hans Majestet Kongen foretok den offisielle åpningen av Follobanen. Sammen med Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen tok han også den nå 11 minutter lange togturen mellom Oslo S og Ski stasjon. 

Det var naturlig nok bred mediedekning av denne viktige begivenheten for regionen. Noen av sakene kan du lese på Østlandets blad sin samleside.

Daglig leder skrev også et debattinnlegg om hvor viktig denne begivenheten er for hele regionen. Innlegget ble blant annet publisert i Ås avis.

Hopp rett ned til innholdet