Nordre Follo renseanlegg IKS

Nordre Follo Renseanlegg IKS

Phone icon 64 97 44 50

Internet icon www.nfra.no

Email Open icon post@nfra.no

Address icon Postadresse: Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro

Country icon  Deltakerkommuner: Oppegård, Ski og Ås

Agreement icon  Selskapsavtale: Følg lenke

 

Ledere

Daglig leder: Bjørn Buller,  bjorn@nfra.no
Styreleder: Hans Martin Larssen, hans.martin.larssen@gmail.com

Leder rep.skap: Thomas Sjøvold,  Thomas.Sjovold@oppegard.kommune.no

 

Selskapets formål

Fra vedtektene KAP. 3 SELSKAPETS FORMÅL: “Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde strekningen Haugbro – Fåleslora – Sjødalstrand for de tre kommunene. Avløpsvannet skal ikke omfatte overflatevann.”Selskapets oppgaver er iht KAP. 4: “• Rense avløpsvann iht utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. • Behandle og omsette avløpsslam i henhold til Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav F-1029 (Ikrafttreden 20.07.2003)”

 

Opplysninger i Brønnøysund

Se opplysninger i Brønnøysund her.

Hopp rett ned til innholdet