Næringskonferansen

Næringskonferansen

Follorådet skal bidra til å styrke samhandlingen i Follo. En viktig oppgave i den forbindelse er å arrangere “Næringskonferansen i Follo”.

Næringskonferansen er en sentral møteplass for bedrifter, beslutningstakere, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører i Follo. Her legges grunnlag for kompetanseoppbygging, nye samarbeidsrelasjoner og nettverk.

Næringskonferansen arrangeres en gang i året. Første gang var 2009, da i forbindelse med Follorådskonferansen. Næringskonferansen 2015 arrangeres på Vitenparken Campus Ås 23. april.

Tema for årets konferanse er muligheter i Follo. 

Hopp rett ned til innholdet