Næringsforeninger i Follo

Næringsforeninger i Follo

Næringsforeningene i Follo skal bidra til å skape et voksende og bærekraftig næringsliv i Follo. Det innebærer blant annet å være en pådriver for:

  • å gjøre Follo-regionen til et attraktivt næringsområde
  • å synliggjøre næringslivets kompetanse i Follo.
  • å bidra til langsiktige og forutsigbare rammebetingelser
  • å ivareta næringslivets interesser ovenfor kommunale myndigheter
  • å skape nettverk og for å støtte bedrifter/næringer i etableringsfasen.

Næringsrådene fungerer videre som en brobygger mellom bedrift, politikk, utdanning og forskning

I Follo er det flere næringsforeninger:

Hopp rett ned til innholdet