Folloregionen IPR

Nordre Follo rådhus (Ski)

Saksdokumenter (protokoll med tilhørende vedlegg) er vedlagt Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 43 - Protokoll Folloregionen 2022-09-09 Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 43 - Vedtatt møteplan for 2023 - Folloregionen IPR Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 45 - Notat - Diskusjonsunderlag handlingsplan 2023 Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 47 - Felles utspill … Continue reading Folloregionen IPR

Representantskapsmøte IPR

Tangenten, Nesodden

Møtet finner sted på Tangenten på Nesodden (Møterom Agnor). Det er også mulig å følge møtet digitalt. Ta i såfall kontakt med ola.haave@folloregionen.no for å få tilsendt lenke til Teams.   2022-11-25 Representantskapet - Innkalling og dagsorden SAK 3-22 - 2022-11-07 Årsberetning Folloregionen IPR 2021 SAK 4-22 - 2022-11-10 Folloregionen IPR - Årsregnskap 2021

Folloregionen

Tangenten, Nesodden

Møtet finner sted i møterom Agnor SAK 57-22 - Folloregionens HP for 2023-2025 SAK 56-22 -Saksfremlegg - Budsjett 2023 SAK 53-22 - MENON 133_2022 Grønne næringsmuligheter i Follo SAK 52-22 - Protokoll - møte i Folloregionen 21 okt - utkast til godkjenning 2022-11-25 Folloregionen - Innkalling og dagsorden  

Folloregionen

Nordre Follo rådhus (Ski)

Vedlagt foreløpig protokoll og presentasjoner/vedlegg fra møtet i Folloregionen som ble avholdt i Nordre Follo Rådhus 27/1-23. Protokollen godkjennes endelig i neste møte i Folloregionen. 2023-01-27 - Folloregionen -Protokoll - ikke endelig godkjent Vedlegg sak 0123 - Folloregionen - Protokoll fra møte 2022-11-25 - Endelig Vedlegg sak 0223 - Diskusjonsunderlag Eierstyring Vedlegg sak 0323 - … Continue reading Folloregionen

Folloregionen

Follo Museum (Drøbak)

Vedlagt sakspapirer til møtet. 2023-03-24 - Folloregionen - Innkalling og dagsorden 2023-01-27 - Folloregionen -Protokoll 2023-03-15 Saksfremlegg - Eierstyring 2023-03-15 Undervedlegg - Notat om eierstyring

Hopp rett ned til innholdet