Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Folloregionen IPR

Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstrand brygge

Sakspapirer: Innkalling Folloregionen IPR 08.04.2022 Møtet avholdes i kurslokalene til Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstrand brygge.Det er parkeringsplasser ved brygga. Protokoll: Protokoll - Folloregionen IPR  08.04.22

Representantskapsmøte IPR

Tangenten, Nesodden

Møtet finner sted på Tangenten på Nesodden (Møterom Agnor). Det er også mulig å følge møtet digitalt. Ta i såfall kontakt med ola.haave@folloregionen.no for å få tilsendt lenke til Teams.   2022-11-25 Representantskapet - Innkalling og dagsorden SAK 3-22 - 2022-11-07 Årsberetning Folloregionen IPR 2021 SAK 4-22 - 2022-11-10 Folloregionen IPR - Årsregnskap 2021

Folloregionen

Tangenten, Nesodden

Møtet finner sted i møterom Agnor SAK 57-22 - Folloregionens HP for 2023-2025 SAK 56-22 -Saksfremlegg - Budsjett 2023 SAK 53-22 - MENON 133_2022 Grønne næringsmuligheter i Follo SAK 52-22 - Protokoll - møte i Folloregionen 21 okt - utkast til godkjenning 2022-11-25 Folloregionen - Innkalling og dagsorden  

Hopp rett ned til innholdet