Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Representantskapet i Folloregionen IPR

Reenskaug Hotel Storgata 32,Drøbak

Dette møtet er flyttet fra 12. mars til 11. juni. Alle saksdokumenter i en fil: Saksdokumenter til møte i rep.skapet fredag 11. juni Saksdokumenter hver for seg: Sak 01-21 - innkalling og dagsorden - konstituerende representantskap Sak 01-21 - vedlegg 1 - oversikt representantskap Folloregionen IRP Sak 01-21 - vedlegg 2 - utkast samarbeidavtale vedtatt … Continue reading Representantskapet i Folloregionen IPR

Representantskapsmøte IKS

Teams, online

Vedlegg for møtet 13-15: Sak 11-21 - oversikt representantskap Folloregionen IRP Sak 12-21 - innkalling og dagsorden - representantskap IPR 17 12 2021 Sak 14-21 - Referat (utkast) fra representantskapets møte 11 06 2021 Sak 15-21 - Utkast Strategisk plattform Sak 16-21 - Saksfremlegg - forslag til Folloregionens budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 … Continue reading Representantskapsmøte IKS

Representantskapsmøte IPR

Tangenten, Nesodden

Møtet finner sted på Tangenten på Nesodden (Møterom Agnor). Det er også mulig å følge møtet digitalt. Ta i såfall kontakt med ola.haave@folloregionen.no for å få tilsendt lenke til Teams.   2022-11-25 Representantskapet - Innkalling og dagsorden SAK 3-22 - 2022-11-07 Årsberetning Folloregionen IPR 2021 SAK 4-22 - 2022-11-10 Folloregionen IPR - Årsregnskap 2021

Representantskapsmøte IPR

2023-11-24 Protokoll Representantskapet 2023-11-24 Representantskapet - samlepresentasjon BIT x Follo Kort intro NMBU_møte Folloregionen_nov 2023

Hopp rett ned til innholdet