Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Folloregionen IPR

Vedlegg for nedlasting: Innkalling Folloregionen IPR 4.2.22 Protokoll Folloregionen IPR 04.02.22 - oppdatert 11.3.

Folloregionen IPR

Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstrand brygge

Sakspapirer: Innkalling Folloregionen IPR 08.04.2022 Møtet avholdes i kurslokalene til Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstrand brygge.Det er parkeringsplasser ved brygga. Protokoll: Protokoll - Folloregionen IPR  08.04.22

Folloregionen IPR

Sakspapirer: Innkalling Folloregionen IPR 3. juni 2022

Folloregionen IPR

Nordre Follo rådhus (Ski)

Saksdokumenter (protokoll med tilhørende vedlegg) er vedlagt Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 43 - Protokoll Folloregionen 2022-09-09 Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 43 - Vedtatt møteplan for 2023 - Folloregionen IPR Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 45 - Notat - Diskusjonsunderlag handlingsplan 2023 Folloregionen 2022-10-21 Protokoll Vedlegg sak 47 - Felles utspill … Continue reading Folloregionen IPR

Folloregionen

Tangenten, Nesodden

Møtet finner sted i møterom Agnor SAK 57-22 - Folloregionens HP for 2023-2025 SAK 56-22 -Saksfremlegg - Budsjett 2023 SAK 53-22 - MENON 133_2022 Grønne næringsmuligheter i Follo SAK 52-22 - Protokoll - møte i Folloregionen 21 okt - utkast til godkjenning 2022-11-25 Folloregionen - Innkalling og dagsorden  

Folloregionen

Nordre Follo rådhus (Ski)

Vedlagt foreløpig protokoll og presentasjoner/vedlegg fra møtet i Folloregionen som ble avholdt i Nordre Follo Rådhus 27/1-23. Protokollen godkjennes endelig i neste møte i Folloregionen. 2023-01-27 - Folloregionen -Protokoll - ikke endelig godkjent Vedlegg sak 0123 - Folloregionen - Protokoll fra møte 2022-11-25 - Endelig Vedlegg sak 0223 - Diskusjonsunderlag Eierstyring Vedlegg sak 0323 - … Continue reading Folloregionen

Folloregionen

Follo Museum (Drøbak)

Vedlagt sakspapirer til møtet. 2023-03-24 - Folloregionen - Innkalling og dagsorden 2023-01-27 - Folloregionen -Protokoll 2023-03-15 Saksfremlegg - Eierstyring 2023-03-15 Undervedlegg - Notat om eierstyring

Folloregionen

Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11,Bjørnemyr,Nesodden

2023-05-12 - Folloregionen - Innkalling og dagsorden 2023-03-24 - Folloregionen - Protokoll 2023-04-25 - Eierstyring - Beslutning

Folloregionen

Møllerenga, Langhus Møllerenga 10, 1405 Langhus,Norge

Møtet gjennomføres på Møllerenga (Langhus - i skogen bak idrettshallene) REFERAT FRA MØTET: 2023-05-12 - Folloregionen -Protokoll - Godkjent 2023-09-01 - Folloregionen - Protokoll IKKE ENDELIG GODKJENT Sak 1223 - Presentasjon Kyststien i Follo Sak 1523 - Presentasjon - Viken fylkeskommune Sak 2223 - Møter i Folloregionen 2024 Justert- TENTATIV

Folloregionen

Nordre Follo rådhus (Ski)

Saksliste med tilhørende saksfremlegg til møtet 8. desember. 2023-12-08 Innkalling og dagsorden Folloregionen Sak 02 - Vedtatt samarbeidsavtale Folloregionen IPR Sak 03 - Strategisk-plattform-vedtatt-i-representantskapet-17-12-2021 SAk 04 - Tilskuddsordning - kyststien Sak 08 - Møteplan Folloregionen 2024 Sak 06 - Gjeldende handlinigsplan - Folloregionen IPR for 2023-2025 Sak 06 - Folloregionens HP for 2024 - forslag … Continue reading Folloregionen

Hopp rett ned til innholdet