Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Folloregionen IPR

Frogn Rådhus

Saksvedlegg hver for seg: 1 - Sak 08 -21 - Innkalling og dagsorden Follorådet 23 04 2 - Sak 09-21 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 05 02 3 - Sak 10-21 pkt 1 - Vedlegg 2 - Høringsinnspill fra Follorådet 23 06 2020 - NTP 2022-2033 4 - Sak 10-21 pkt 1 - Vedlegg 3 … Continue reading Folloregionen IPR

Folloregionen IPR

Frogn Rådhus

Saksvedlegg hver for seg: 1 Sak 15-20 - innkalling og dagsorden Folloregionen 21 05 2 Sak 16-21 - Referat (utkast) fra Follorådsmøte 16 04 3 Sak 17-21 - pkt 1 - Rapport - Slik arbeider kommuner med LHBT+ 4 Sak 17-21 - pkt 4 - forslag til ny logo for Folloregionen IPR 5 Sak 18-21 … Continue reading Folloregionen IPR

Folloregionen IPR

Frogn Rådhus

Folloregionens møte fredag 15. oktober kl. 0900-1300 i Frogn rådhus, kommunestyresalen. Innkalling og dagsorden med saksdokumenter: Folloregionen Interkommunalt politisk råd (IPR) Fredag 15.oktober Saksdokumenter hver for seg: 1- Sak 36-21 - innkalling og dagsorden Folloregionen 15 10 2 Sak 37-21 - Referat (utkast) fra Folloregionens møte 10 09 2021 3 Sak 38-21 punkt 1 - … Continue reading Folloregionen IPR

Folloregionen IPR

Frogn Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I FOLLOREGIONEN INTERKOMMUNALT Vedlegg for møtet 9-12: Sak 44-21 - innkalling og dagsorden Folloregionen 17 12 Sak 45-21 - Referat (utkast) fra Folloregionens møte 15 10 2021 Sak 47-21 - Utkast Møteplan 2022 for Folloregionen IPR Sak 49-21 - Brev fra Osloregionen 06.12.2021 - Regjeringen må gi forutsigbarhet for kompensasjon for koronarelaterte … Continue reading Folloregionen IPR

Hopp rett ned til innholdet