Landbrukskontoret i Follo

Landbrukskontoret i Follo

Phone icon  64 96 20 87

Internet icon  www.follolandbruk.no

Email Open icon  follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Address icon  Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås

Country icon  Deltakerkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Agreement icon  Samarbeidsavtale: Følg lenke

 

Ledere

Landbrukssjef: Lars Martin Julseth, lars.martin.julseth@as.kommune.no

 

Selskapets formål

Kommunal landbruksforvaltning. Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar også med faglige innspill i forhold til kommuneplaner, reguleringsplaner kommunale vannmiljøplaner, Morsaprosjektet m.m.

Hopp rett ned til innholdet