Follorådets tidligere organisering

Follorådets tidligere organisering

Follorådets organer etter tidligere organisering var:

  • Follorådet (Follorådsmøtet)
  • Ordførermøtet
  • Arbeidsutvalget
  • Rådmannskollegiet
  • Follokonferansen

 

Kort om de ulike organene

Follorådet (Follorådsmøtet)

Follorådet er Follo-samarbeidets øverste organ og består av tre kommunestyremedlemmer fra hver Follo-kommune og tre fylkestingsmedlemmer fra Akershus fylkeskommune. Ordførere/fylkesordfører skal være én av disse tre. Leder av Follorådets sekretariat og rådmannen i den enkelte deltakerkommune har møte- og talerett. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus.

 

Ordførermøtet

I Ordførermøtene deltar Follos ordførere og rådmenn, fylkesordfører og fylkesrådmann fra Akershus fylkeskommune, samt daglig leder. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og forslagsrett. Ordførermøtet er det sentrale premissgivende og utøvende organet i samarbeidet.

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet og deres respektive rådmenn. I samarbeid med daglig leder forbereder Arbeidsutvalget sakene for Ordførermøtet og Follorådet.

 

Rådmannskollegiet

Rådmannskollegiet består av rådmennene i de deltakende kommunene og fylkesrådmannen i Akershus fylkeskommune og er det øverste administrative organet i Follo-samarbeidet. Det ledes av rådmannen i den kommunen som har lederskapet i Follorådet. Rådmannskollegiet har et særskilt ansvar for å initiere utviklingsprosjekter innen tjenesteproduksjon og administrasjon, og for implementering og oppfølging av ulike samarbeidstiltak.

 

Follokonferansen

Follokonferansen avholdes årlig for alle formannskapsmedlemmene i Follo og fylkesutvalget i Akershus. På Follokonferansen drøftes felles regionale utfordringer, og det legges føringer for det videre samarbeidet.

Hopp rett ned til innholdet