Follo Futura AS

Follo Futura AS

Phone icon  64 94 21 65

Internet icon  www.follo-futura.no

Email Open icon  info@follo-futura.no

Address icon  Postadresse: Postboks 112, 1431 Ås

Country icon  Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. I tillegg deltar Akershus fylkeskommune samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary

Agreement icon  Vedtekter: Følg lenke

 

Ledere

Daglig leder: Mette Veiby, mette@follo-futura.no
Styreleder: Tore Skar, skar@adv-vestby.no

 

Selskapets formål

Follo Futura er et aksjeselskap som eies av Follo-kommunene, Akershus fylkeskommune, samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary. Follo Futura er en aktør i skjæringspunktet mellom marked og sosialpolitikk. Eierne har gitt bedriften i oppgave å tilrettelegge, motivere og åpne dører for å få mennesker i jobb og aktivitet. Bedriften tilbyr tiltak og veiledning som fører til at den enkelte kan ta del i arbeidslivet: Avklaring, Arbeidspraksis, Kvalifisering, Tilrettelagt Arbeid og Arbeid med Bistand.

Bedriftens oppgave er å gi veiledning og kvalifisering, så flest mulig kan finne en dør inn til arbeidslivet. I dette arbeidet er NAV viktigste oppdragsgiver, men Follo Futura tilbyr også karriereveiledning og kurs for studenter, grupper og enkeltpersoner. I tillegg samarbeider Follo Futura tett med mange dyktige arbeidsgivere i Follo-regionen. Bedriften har god oversikt over arbeids- og utdannelsesmuligheter, regelverk og støtteordninger, og er opptatt av å se mulighetene for hver og en. Follo Futura produserer egne merkevareprodukter innen fysioterapi, trening og rehabilitering. Videre driver bedriften Ås stasjon, bedriftskantiner samt kaffebar på Kolbotn stasjon.

For å kunne møte ulike menneskers preferanser og behov, har veilederne bred kompetanse. Bedriften har ansatte med hovedfag i sosiologi, sosialantropologi, psykologi og idrettsfag. Det er også ansatt en sykepleier, sosionomer og lærere. Innen industri finnes kompetanse med fagbrev.

 

Opplysninger i Brønnøysund

Se opplysninger i Brønnøysund her.

Hopp rett ned til innholdet