Bedrift i EU

Bedrift i EU

Innovasjon Norge har har omfattende kontorstruktur i utlandet.  Innovasjon Norge skal bidra til økt internasjonalisering av næringslivet i Norge og styrke næringslivet internasjonalt. Dette arbeidet er konsentrert om følgende områder:

  • Innovasjon Norge skal formidle informasjon og kunnskap om utenlandske markeds- og konkurranseforhold til norske bedrifter
  • Innovasjon Norge skal støtte bedrifter i utnyttelsen av internasjonale markedsmuligheter
  • Innovasjon Norge skal bidra til internasjonal utveksling av teknologi og kunnskap. Dette innebærer både å hjelpe norske bedrifter med å selge sin   teknologi til utlandet, men også støtte dem i å hente inn nødvendig teknologi til produksjon i Norge
  • Innovasjon Norge skal profilere Norge og norske bedrifter i utlandet

Internasjonalisering av norsk næringsliv er en viktig oppgave for Innovasjon Norge og det er positivt dersom bedriften har internasjonale ambisjoner ved henvendelser til Innovasjon Norge. I følge Innovasjon Norge må du være:  Able – Willing and Ready

http://www.innovasjonnorge.no/Ut-i-verden/Bedrift-i-EU/

Hopp rett ned til innholdet