Klima og energi

Klima og Energi

Nyttige lenker

 

Follorådet har som mål at Folloregionen skal bidra til en bærekraftig klimapolitikk. Klima- og energinettverket ble etablert i 2008 og har som mål å bidra til økt kompetanse om klimarelaterte spørsmål. Nettverket samarbeider på tvers av fagområder og utveksler erfaringer med gjennomføring av kommunenes vedtatte klima- og energiplaner knyttet til bl.a. stasjonær energi, miljøriktig energiforsyning, klimavennlige bygg, kjøretøyer, forbruk og avfall.

 

Nyheter og aktuelt:

  • Det er vedtatt ny kommunestyremelding for klima og energi i Frogn. Kommunestyremelding om klima og energi 2019 ble fremlagt av komite for klima og energi og vedtatt av kommunestyret 17. juni 2019. Meldinga skal bidra til å nå overordnede målsettinger og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031. Frogn skal redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030. Dette er en ambisiøs målsetting, og klimameldinga har ni gjennomføringsstrategier for omstillingen til Frogn som lavutslippsamfunn. Som en del av arbeidet med Kommunestyremelding for klima og energi er det utarbeidet en tiltaksbank. Klima og energifeltet er i rask endring og det kommer nye ideer til løsninger basert på oppdatert forskning, teknologiutvikling og erfaringer. Tiltaksbanken skal være et levende dokument som oppdateres jevnlig slik at den til enhver tid er aktuell og tilpasset nye tilskuddsordninger. Tiltaksbanken skal være et grunnlag for prioritering av utvalgte tiltak i tiltaksplanen for klima og energi som følger det årlige Handlingsprogrammet med budsjett.

 

 

Lenker til klima- og energiplaner i Follokommunene

Kontaktinformasjon:

Leder av Klima- og energinettverket:

Person icon  Siri Gilbert, Miljørådgiver, Ås kommune

Phone icon  Tlf: 64 96 20 77

Skip to content