Follokart

Follokart

Follokart” er utviklet som et ledd i IKT-samarbeidet for Follo. Samarbeidet er initiert av Follorådet, og har pågått siden 2003.

Via portalen Follokart finner man et stort antall kart: Basiskart, vei/adressekart, arealplandata med bestemmelser, flybilder, kulturminner, biologisk mangfold, turplanleggingskart og landbrukskart. Totalt er det mulig å søke blant 60 000 eiendommer, 50 000 adresser og mer enn 75 000 bygninger. Det er også mulig å finne områder hvor det er satt i gang arbeid med nye reguleringsplaner. Follokart er integrert med Byggsøk, noe som gjør det mulig for utbyggere å hente kart-, plan- og eierinformasjon direkte inn i en byggesøknad/melding og sende denne elektronisk til kommunen. Follokart for saksbehandlere er integrert med arealplanarkiv, lokal matrikkel og kommunenes saksbehandlersystem. Integrasjon av løsninger bidrar til intern effektivisering.

 

 

Follokart er de siste årene videreutviklet med bl.a. nye turplanleggingskart, både for sommer- og vinterbruk. Kommunenes reguleringsplaner er også gjort tilgjengelig på Internett-klienten. I 2008 ble det gjennomført felles flyfotokartlegging, noe som ga nye, oppdaterte digitale kart og ortofoto for store deler av Follo.

Det gjøres oppmerksom på at informasjonen som er tilgjengelig i kartportalen, varierer fra kommune til kommune.

Gå til Follokart

Hopp rett ned til innholdet